Rosa moln

 SVT2

SVT2   21:45 - 23:05

Om programmet

Svensk långfilm från 2018. Unge alkoholisten Greipr kommer ut från en rehabilitering med nytänd optimism. Under sin rehab har han lärt känna Lea, en ensamstående mamma som befinner sig i tvist med socialtjänsten om vårdnaden av sin dotter. Greipr gör nu allt för att hjälpa Lea och tillsammans börjar de drömma om ett bättre liv, men allt går inte enligt planerna. Textat sid. 199.