Forum

 SVT2

SVT2   09:00 - 12:00

Om programmet

09:00: Öppet sammanträde om JO:s verksamhet. Öppet sammanträde i konstitutionsutskottet. Justitieombudsmännen överlämnar sin ämbetsberättelse till riksdagen och redogör för sin verksamhet 1 juli 2017 - 30 juni 2018. Från 22/11. 10:45: Politik i bokhyllan - Gud: återkomsten. Joel Halldorf skriver om religionens återkomst i Sverige och vad den betyder för politiken, vårt samhälle och våra liv. Pontus Mattsson intervjuar. Från 22/10. 11:00: Transporter på väg mot framtiden. Digitalisering, containercyklar och samlastning ger nya möjligheter att lösa varudistributionen. Arrangör: IVL Svenska Miljöinstitutet. Från seminariet Hållbara transporter 16/11.