Forum

 SVT2

SVT2   09:00 - 12:00

Om programmet

09:00: Hets mot folkgrupp, räcker lagstiftningen till? DIREKT. Vi har de senaste åren sett en växande extremism, öppet antisemitisk och rasistisk propaganda liksom återkommande nazistiska demonstrationer i våra stadskärnor. Bör lagstiftningen skärpas eller finns det oklarheter i tolkning och tillämpning? Första delen av ett längre seminarium. Arrangör: Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA). 10:40: #metoo - Ett år senare, nu tar vi nästa steg. I Sverige fick #metoo stort genomslag genom 65 olika upprop i vitt skilda branscher. Vad blir nästa steg? Arrangör: Miljöpartiet. Från 6/11. 11:40: Jakten på den perfekta intervjun. Vilka knep är tillåtna för att få de mest slipade kändisarna och pr-tränade intervjupersoner att öppna upp och berätta? Anna Hedenmo, programledare SVT och ordförande Publicistklubben, samtalar med Terje Carlsson, journalist. Arrangör: Brombergs bokförlag. Från 27/9.