Forum

 SVT2

SVT2   09:00 - 12:00

Om programmet

09:00: EU och Afrika - nytt partnerskap och nya möjligheter - DIREKT. EU-kommissionens ordförande lanserade i ett tal nyligen en ny allians mellan EU och Afrika. Hur ska det nya partnerskapet fungera i praktiken? Christian Danielsson, generaldirektör för utvidgning och grannskapspolitik, presenterar EU-kommissionens strategi. Därefter kommentarer av Erika Bjerström, SVT, m fl. Arrangör: EU-kommissionens i Sverige. 10:30: Anhöriginvandring - tillfälliga lagen och framtiden. En framåtblickande diskussion mellan forskare och debattörer om en av de viktigaste migrationspolitiska frågorna - anhöriginvandring. Sommaren 2019 upphör den tillfälliga lagen att gälla. Arrangör: Delmi, Delegationen för migrationsstudier. Från 4/10.