Kvinnan som samlade Sápmi

 SVT2

SVT2   23:15 - 23:45

Om programmet

Norsk-samiskt program från 2017. Ett porträtt av Elsa Laula Renberg. Under jubileumsåret 2017 högtidlighålls 100-årsminnet av det första samiska landsmötet. En av initiativtagarna till mötet var Elsa Laula Renberg. Renberg som föddes och växte upp i Sverige var en av de första att samla samerna till politisk kamp och kom att få stor betydelse för den politiska utvecklingen i Sápmi. Från 11/7 i SVT2. Även i SVT2 14/7. Textat sid. 199.