HISTORIER FRA NORGE RUNDT, X

 SVT2

SVT2   19:55 - 20:00

Om programmet

Norskt program från 2017. Berguven är Nordens största uggla, men arten är hotad. I ett projekt med ringmärkning av ungar på Solværøyene i Nordland försöker man få en översikt av populationen för att förhoppningsvis kunna hjälpa till att säkra artens överlevnad.