Nyhetssammanfattning

 SVT2

SVT2   21:55 - 22:00

Om programmet

Textat sid. 199.