Forum

 SVT2

SVT2   16:05 - 16:15

Om programmet

Hänt idag: Vårbudgeten - DIREKT. SVT:s Elisabeth Marmorstein sammanfattar och kommenterar regeringens förslag till vårbudget och oppositionens synpunkter.