Vetenskapens värld

 SVT2

SVT2   16:15 - 17:15

Om programmet

Liv på Mars. Liv på Mars. Svenska forskare har kommit med nya rön om hur små organismer spirar i berg. Den kunskapen hjälper oss att känna igen liv på Mars - om det finns. Snart ska två Marsbilar sändas iväg med uppdrag att borra i marken på den röda planeten. Från 12/3 i SVT2. Även i SVT2 16/3. Textat sid. 199.