Forum

 SVT2

SVT2   16:05 - 16:15

Om programmet

Integritetsskydd vid signalspaning och fiskeripolitik - DIREKT. Riksdagen debatterar utskottens förslag.