Forum

 SVT2

SVT2   12:03 - 16:00

Om programmet

Integritetsskydd vid signalspaning och fiskeripolitik - DIREKT. Riksdagen debatterar utskottens förslag.