Forum

 SVT2

SVT2   09:00 - 12:00

Om programmet

Integritetsskydd vid signalspaning och fiskeripolitik - DIREKT. Riksdagen debatterar utskottens förslag.