Forum

 SVT2

SVT2   12:05 - 16:00

Om programmet

12:05: Europaforum 2017: Vad innebär fri rörlighet för personer? Ett seminarium om hur EU:s medborgare rör sig mellan medlemsstaterna och vilka effekter det får. Med Eskil Wadensjö, nationalekonom, Ylva Nilsson, EU-journalist m fl. Arrangör: Hässleholms kommun och Sieps. 13:48: Politik i bokhyllan: - Jag har ingen vilja till makt. Historikern Dick Harrison har skrivit en biografi om Tage Erlander. Intervjuare är Cecilia Garme 14:05: Forum Nyköping: Populism, ledare och sociala medier. Om populismens effekter för demokratin, politiskt ledarskap och sociala medier. Med Bi Puranen, forskare vid Institutet för Framtidsstudier och Jenny Madestam, statsvetare. Arrangör: Nyköpings kommun och Länsstyrelsen Södermanland. 15:45: Politik i bokhyllan: 1918. Året då Sverige blev Sverige. 1918 var ett dramatiskt år både i Europa och Sverige, med oroligheter, livsmedelsbrist och spanska sjukan som härjade. Men innan året var till ända hade Sverige beslutat om allmän och lika rösträtt för män och kvinnor. Pontus Mattsson intervjuar författaren Per T Ohlsson.