Rapport

 SVT1

SVT1   23:15 - 23:20

Om programmet

Textat sid. 199.