Klartänkt

 SVT1

SVT1   09:50 - 10:00

Om programmet

Vetenskaplig metod och vaccin. Vi får lära oss olika metoder som används i vetenskaplig forskning. Vad är till exempel dubbelblindstudier och hur de går till? Och så får vi veta vilken roll våra kossor spelade vid upptäckten av vaccinet. UR. Från 6/2 i SVT1. Även i SVT1 12/2. Textat sid. 199.