Rapport

 SVT1

SVT1   23:25 - 23:30

Om programmet

Textat sid. 199.