Hans Majestät får vänta

 SVT1

SVT1   15:00 - 16:30

Om programmet

Svensk långfilm från 1945. Sängkammarfars där centralfiguren är kammarjunkaren Stjärna, som sägs ha lika många flickor som skuldväxlar. Han trasslar till det för sig på nyårsnatten genom pantsätta sin uniform, göra slut med sin fästmö och skaffa sig en ny. Till styckets många missförstånd bidrar inte minst kammarjunkarens betjänt Frans. Textat sid. 199.