Från vardagssnack till skolspråk

 SVT1

SVT1   11:15 - 11:45

Om programmet

Att stötta elevens lärande. Om explicit, tydlig och individuell stöttning till elever. "Scaffolding" handlar om att skapa som en byggnadsställning runt eleven och dennes kunskaper. När eleven kan arbeta självständigt kan ställningen eller stöttan tas bort. UR.