Det okända XI 12 "Orrviken"

 Sjuan

Sjuan   16:00 - 17:00

Om programmet

Den nya ägaren till Schenströmska Herrgården, Jessica, har blivit vittne till oförklarliga fenomen. Mediet Terry Evans får i uppdrag att undersöka saken och hinner inte ens kliva ur bilen innan han möts av andar som pockar på hans uppmärksamhet.