Det okända XI 12 "Orrviken"

 Sjuan

Sjuan   16:00 - 17:00

Om programmet

Mediet Anu Rosentjärn tar sig an en ovälkommen gäst i en ombyggd Filadelfiakyrka i Gränna. Familjen Östergren har varit med om flera märkliga upplevelser i sitt hem, bland annat släpande steg, viskande röster och mystiska skepnader. Anu inser att den ande som hemsöker huset inte har mycket till övers för starka kvinnor.