Dr Phil 2014 126 "Sexual Standoffs"

 Sjuan

Sjuan   13:05 - 14:00

Om programmet

Amber Shuping, 30 år, berättar om när hon bestämde sig för att hälla kaustiksoda i sina ögon i ett försök att bli blind. Hon hade länge haft dålig syn och ville redan som tolvåring bli blind eftersom hon upplevde att synförmågan stängde in henne. När hon var 23 år träffade hon en psykolog via internet som var villig att hjälpa henne. De lärde känna varandra under ett par veckors tid innan de utförde den smärtfyllda förvandlingen. Amber är nu nästan totalt blind och vill öka kunskapen om diagnosen body integrity identity disorder, BIID.