Wife Swap

 Sjuan

Sjuan   05:05 - 06:05

Om programmet

Jan Melia ogillar rutiner och konventioner. Hon byter plats med Debs Collard som tror på strikta tidtabeller.