Grand Designs

 Kanal 9

Kanal 9   12:50 - 13:55

Om programmet

Arkitekten Patrick Bradley har tagit fram en ovanlig 100.000-punds huskonstruktion, byggd av fyra containrar, ihopsvetsade på familjens gård.