Criminal Minds

 Kanal 9

Kanal 9   04:06 - 04:50

Om programmet

BAU-teamet prövar lyckan i Atlantic City när de kallas in för att utreda en serie casino-relaterade mord. Garcia tycker att hon och Morgan har blivit lite för intima med varandra.