Grand Designs Australia

 Kanal 9

Kanal 9   12:49 - 13:55

Om programmet

Dan förlorade sitt hem i en brand men det avskräcker honom inte från att återvända fem år senare för att bygga igen. Den här gången kommer han att se till att huset är helt brandsäkert.