Arga snickaren

 Kanal 9

Kanal 9   05:10 - 05:59

Om programmet

Jenny och Peter bor på en hästgård i Skultuna med dottern Ida. På gården finns ett litet hus, ett stort halvfärdigt hus och ett stall. Jenny och Johan ska flytta in i stora huset men det huset har endast fått fasad, isolering, tak, fönster och dörrar.