Criminal Minds

 Kanal 9

Kanal 9   03:50 - 04:30

Om programmet

En ny sheriff vill att BAU ska hjälpa till i en utredning som gäller en serie styckmord som verkar vara utförda för att härma liknande mord som skedde mer än två decennier tidigare.