Deadliest Catch: Lobstermen

 Kanal 9

Kanal 9   10:45 - 11:45

Om programmet

Jakten kan börja. Tre fartyg ger sig ut från Hyannis för att fiska hummer i Nordatlanten. Vi följer de erfarna hummerfiskarna när de kämpar för att få in sin fångst.