Dallas Car Sharks

 Kanal 9

Kanal 9   07:50 - 08:15

Om programmet

JD försöker restaurera en Ford Custom 300 från 1958, medan Ash återställer en Ford Model A Tudor från 1929 till sitt forna skick.