Arga snickaren

 Kanal 9

Kanal 9   19:00 - 20:00

Om programmet

Huset saknar innertak, har knappt innerväggar, golvet är av betong och saknar fasad. Anders och inredaren Andrea Engsäll besöker Christel och Stefan i Vagnhärad som sammanlagt har fem barn. Problemet med huset är att det är långt ifrån klart.