American Horror Story

 Kanal 9

Kanal 9   01:15 - 02:10

Om programmet

Medan Jimmy vältrar sig i självömkan tänker Dandy förgöra den man som berövade honom Tattlers. Desiree möter en gammal flamma, Dell överväger självmord, och Elsa och Stanley hittar tvillingarna.