Harley and the Davidsons

 Kanal 9

Kanal 9   16:55 - 18:50

Om programmet

Walter och Bill övertygar Arthur om att Harley-Davidson måste fortsätta med racing för att företaget ska överleva. Vännerna distraheras av kampen att nå toppen och glömmer att skydda företaget från ett hot de aldrig kunnat förutse.