Grey's Anatomy

 Kanal 5 (SE)

Kanal 5 (SE)   11:00 - 12:00

Om programmet

Bailey blir föremål för en undersökning efter att flera av hennes patienter avlidit. Cristina retar Alex för hans outtalade känslor för Jo.