CSI NY

 Kanal 5 (SE)

Kanal 5 (SE)   03:30 - 04:12

Om programmet

Mac och teamet utreder två till synes ickerelaterade dödsfall men när de följer de separata spåren visar det sig att det finns några överraskande gemensamma nämnare i fallen.