Ullared

 Kanal 5 (SE)

Kanal 5 (SE)   18:00 - 19:00

Om programmet

Koncern-VDn Jan inviger den nya djuravdelningen men det går inte som han planerat. Är Ola-Connys hus hemsökt? Har hunden Wolf kontakt med andar? Det tar Ola-Conny reda på genom att träffa mediet Pehr. Kjell spelar golf men bryter mot alkoholreglerna.