The Big Bang Theory

 Kanal 5 (SE)

Kanal 5 (SE)   23:51 - 00:19

Om programmet

Priya använder sina juridiska kunskaper för att trasa sönder rumskompisavtalet, men Sheldon ger sig inte. Tjejerna tar med Sheldon på dans.