The Big Bang Theory

 Kanal 5 (SE)

Kanal 5 (SE)   15:30 - 16:00

Om programmet

Sheldon och Raj ska testa om de klarar en forskningsresa i en saltgruva genom att simulera förhållandena i en ångtunnel under markytan. Leonard och Penny ber Howard och Bernadette om råd efter ett gräl om pengar.