The Biggest Loser

 Kanal 5 (SE)

Kanal 5 (SE)   03:45 - 04:30

Om programmet

Tränaren Bob Harper är programledare och med tränarna Jennifer Widerstrom och Dolvett Quince ska han hantera 16 personer som vill förändra sina liv. Temat är att förbereda deltagarna på vardagens frestelser och lära dem hantera tidspress och sötsug.