UNDER JORDEN

 Kanal 5 (SE)

Kanal 5 (SE)   23:30 - 00:30

Om programmet

Philip ställs till svars av sina överordnade och de uttrycker tvivel på hans ställning som chef för TTF. Medan oron sprider sig i tunnelbanan planerar TTF en sista aktion med Naja Toft i en oväntad roll.