Blood Relatives

 Kanal 11 (SE)

Kanal 11 (SE)   02:10 - 03:05

Om programmet

Alla familjer har hemligheter, så kallade skelett i garderoben. Blood Relatives utreder riktiga mord som inträffat i hemmiljö. Mordmysterier där alla är misstänkta och alla misstänkta har samma efternamn.