Her Own Justice (A Mother's Instinct)

 Kanal 11 (SE)

Kanal 11 (SE)   21:00 - 22:55

Om programmet

När en pojke försvinner får hans syster och mamma anledning att tro att deras asociala granne ligger bakom. De bestämmer sig för att ta lagen i egna händer.