Outsiders

 Kanal 11 (SE)

Kanal 11 (SE)   03:44 - 04:30

Om programmet

Tunnelfolket- en natt under jorden. Under Stockholms yta, i tusentals mil av tunnlar, vattenledningssystem, okända gångar och hemliga prång pågår en livsfarlig lek. Det kallas Urban Exploration. I skydd av mörkret tar utövarna sig ner i Stockholms undre värld.