90 Days to Wed

 Kanal 11 (SE)

Kanal 11 (SE)   18:00 - 19:00

Om programmet

Innan utlänningarna anländer måste amerikanerna förbereda sig. Här får vi vara med om oron innan varje relations 90-dagars period börjar - och i ett fall, t o m innan beslutet att ansöka om visum har gjorts.