The Mysteries of Laura

 Kanal 11 (SE)

Kanal 11 (SE)   14:00 - 15:00

Om programmet

En pojke kidnappas från sin TriBeCa-familj och Laura och teamet mäste kämpa mot tiden och avslöja en mängd familjehemligheter för att rädda pojken.