Tiny At 20

 Kanal 11 (SE)

Kanal 11 (SE)   09:50 - 10:50

Om programmet

Hannah är bara en knapp meter lång och hon är en av de minsta kvinnorna i världen. Hon är nu i tjugoårsåldern och ser fram emot att bli självständig och lyckas i nöjesbranschen.