One Tree Hill

 Kanal 11 (SE)

Kanal 11 (SE)   11:10 - 12:05

Om programmet

Familjen måste fatta ett tufft beslut på grund av Nathans och Haleys karriärer. Julian avslöjar en hemlighet för Alex som leder till konfrontation med Brooke. Clay försöker återuppliva sin agentkarriär. Jamie får veta sanningen om Skills nya jobb.