Scandal

 Kanal 11

Kanal 11   01:50 - 02:50

Om programmet

Cyrus rekryterar ett powerpar för att Fitz tal till nationen om vapenkontroll ska ge större intryck. Mellies privata problem blir en fråga för hela nationen.