Private Practice

 Kanal 11 (SE)

Kanal 11 (SE)   18:00 - 19:00

Om programmet

Cooper hamnar i ett otäckt bråk med Charlotte, som oavsiktligt försätter deras trillingar i livsfara. Under tiden tröstar Violet en vän som uppmanats att ta bort sin partners livsuppehållande behandling.