Gossip Girl

 Kanal 11 (SE)

Kanal 11 (SE)   10:10 - 11:10

Om programmet

Chuck och Blair bestämmer sig för att det ligger i bådas intresse att lägga det förflutna bakom sig och sluta med sina hämndlystna intriger.